Bộ kềm thép
MD-32

- Nguyên liệu: thép chuyên dùng

- Bao gồm: 1 kềm cắt da, 1 kềm cắt móng, 1 dũa, 1 nhíp. Mạ vàng