Kềm cắt da D-18
D-18

- 2 mang, 1 chống, mạ trắng (crôm), cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Cắt da