Kềm cắt móng M-501
M-501

- 2 mang, 2 chống, mạ vàng, cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Kềm cắt, gỡ móng