Kềm cắt móng M-506
M-506

- 2 mang, 1 chống, xi mạ xám

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 16 (~6.5mm)

Dùng để cắt móng