Kềm cắt móng M-555
M-555

- 2 mang, 1 chống, mạ vàng, cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Kềm cắt, gỡ móng