Kềm cắt da D-12
D-12

- 2 mang, 1 chống, mạ xám, cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Cắt da