Kềm cắt da D-205
D-205

- 2 mang, không chống, mạ trắng (crôm), có mạ trong lưỡi để chống sét, cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Cắt da