Kềm cắt da D-401
D-401

- 2 mang, 1 chống, mạ trắng(crôm), có mạ trong lưỡi để chống sét, cán trơn

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Cắt da