Kềm cắt da thép không gỉ D-01
D-01

- 2 mang, 1 chống, mạ xám

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 12 (~4 mm), 14 (~ 5.5mm), 16(~6.5mm)

Dùng để cắt da