Kềm cắt da thép không gỉ D-03
D-03

- 2 mang, 2 chống, mạ xám

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 12 (~4 mm), 14 (~5.5mm), 16 (~6.5mm)

Dùng để cắt da