Kềm cắt da thép không gỉ D-05
D-05

- 2 mang, 2 chống, xi xám

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 12 (~4 mm), 14 (~5.5 mm), 16 (~6.5 mm)

Dùng để cắt da