Kềm cắt da thép không gỉ D-06
D-06

- 2 mang, 1 chống, mạ xám, cán dài

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 12 (~4 mm), 14 (~5.5 mm), 16 (~6.5 mm)

Dùng để cắt da