Kềm cắt da thép không gỉ D-04
D-04

- 2 mang, 1 chống, mạ xám

- Nguyên liệu: thép không gỉ

- Lưỡi kềm: 12 (~4mm), 14 (~5.5mm), 16 (~6.5mm)

Dùng để cắt da