Kềm móng thép không gỉ M-02
M-02

- 2 mang, 2 chống, mạ xám

- Lưỡi 16 (16 ~ 6.5mm)

Kềm cắt, gỡ móng